Lenen StudentRood staan op studentenrekening

Een belangrijke vorm van lenen vormt het rood staan op de studentenrekening. Vaak mag een student 1000 euro rood staan en onder voorwaarde kan dit bedrag verhoogd worden tot 2500 euro. Om rood te mogen staan verlangt de bank vaak dat de student zijn eerste jaar (ook wel propedeuse genoemd) succesvol heeft afgerond. Soms kan extra kredietruimte om rood te mogen staan ook afhangen van de gekozen studierichting. Over het algemeen geldt dan dat een economische studie of een studie met anderzins goede vooruitzichten op een goedbetaalde baan, doorslaggevend zijn.

Voordelen rood staan op studentenrekening

Het grootste voordeel van rood staan op de studentenrekening is gelegen in het gemak waarmee deze lening kan worden 'afgesloten'. Er is vaak standaard al een kredietruimte van 1000 euro aanwezig en vaak volstaat een kort gesprek bij de bank om extra kredietruimte aan te vragen. Daarnaast is het aflossen van de lening ook erg gemakkelijk, aangezien op het moment dat de student niet meer rood staat de lening als het ware is 'afgelost'.

Nadelen roodstaan op de studentenrekening

Rood staan op een studentenrekening is erg gemakkelijk, maar heeft als nadeel dat het een van de duurste vorm van lenen is. Ongemerkt tikt de rente voor het rood staan hard aan en veel studenten staan voor langere tijd rood. Ook al gaat het om relatief kleine bedragen, als de rekening langere tijd negatief bedraagt dan zullen de rentekosten fors worden.

Zo is bijvoorbeeld het rentepercentage voor roodstaan op een studentenrekening van ABN Amro 14,9% bij een kredietruimte van 1000 euro.Dit rentepercentage is aanzienlijk te noemen in vergelijking met andere vormen van studentenleningen.