Lenen StudentPrestatiebeurs

De studiefinanciering die een student ontvangt is gegoten in de vorm van een prestatiebeurs. Dit wil zeggen dat de student tenminste een studie dient af te ronden binnen 10 jaar na aavraag van de studiefinanciering.

Wat minder bekend is, is dat ook in het eerste jaar al de basis voor de prestatiebeurs wordt gelegd. In het eerste jaar dient de student namelijk ten minste 30 studiepunten te behalen. Inden je aan deze laatste eis voldoet, dan wordt het eerste jaar in ieder geval als gift omgezet.

Voldoe je alleen aan de 10-jaars eis, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Het voordeel zit 'm dus in de periode waarin de omzetting naar gift plaatsvindt. Uiteindelijk is het effect vaak het zelfde, maar dit kan anders zijn als de student na zijn eerste jaar stopt. Als hij in dit eerste jaar minimaal 30 punten heeft behaald, hoeft hij de ontvangen studiefinanciering niet terug te betalen.