Lenen StudentCollegegeldkrediet

Naast de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en de lening bij de IB-groep is er nog een extra leenmogelijkheid; het collegeldkrediet.

Dezelfde gunstige voorwaarden als voor de prestatiebeurs gelden ook voor het collegeldkrediet. Het collegeldkrediet wordt ook maandelijks uitbetaald. Het collegeldkrediet kan voor zowel het wettelijke collegeld alsmede voor het instellingscollegeld worden verkregen. Het wettelijke collegeld zal waarschijnlijk voor de meeste studenten gelden.

Dit is van toepassing indien de student jonger is dan 30 jaar. Is de student ouder dan 30 jaar, dan betaald hij het (vaak hogere) instellingscollegeld. Ook voor dit hogere bedrag kan een student dus collegeldkrediet aanvragen, maar met een maximum van 5x het wettelijk collegeld.

Voordelen collegeldkrediet

Omdat het collegeldkrediet een lening is bij de IB-groep zijn dezelfde gunstige voorwaarden van toepassing als bij een gewone lening bij de IB-groep. Er geldt dus een lage rente en er hoeft pas na de studie te worden terugbetaald.

Daarnaast hoeft niet het gehele collegeld te worden terugbetaald, maar kan ook een deel worden geleend.

Nadelen collegeldkrediet

Het nadeel van het collegeldkrediet is dat deze maandelijks wordt uitgekeerd, zoals bij alle IB-groep leningen. Indien de student krap bij kas zit voor de betaling van 1 collegeldtermijn, dan biedt deze lening op korte termijn hiervoor geen oplossing. De student kan dan een lening bij de bank afsluiten of rood staan op de studentenrekening.